home Music & Entertainment Portraits Travel Archive by date contact
  <<

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FOTOGRAFENFEDERATIE BFN, NVF EN GKF


Op alle rechtsbetrekkingen van Jeroen Jansen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. De tekst van deze voorwaarden zijn terug te vinden via onderstaande links. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

Zie: NL-versie | ENG-version