home Music & Entertainment Portraits Travel Archive by date contact
  <<

MUZIEKFOTO.COM | JJFOTOGRAFIE.NL

Voor media-bestellingen kunt u mailen naar: info@jjfotografie.nl

Voor richtprijzen, kijk op http://www.fotografenfederatie.nl/tarieven.323.0.html

Muziekfoto.com is leverancier van professionele muziekfoto's. Hieronder vallen concertfoto's, festivalfoto's of andere foto's van evenementen en tevens bandportretten.

Belangrijk: De meeste foto's op deze website zijn alleen voor 'Redactioneel Gebruik' aangezien het vaak foto's betreft van artiesten en/of andere mensen. Foto's 'voor alleen Redactioneel Gebruik' bevatten expliciet afgebeelde personen, merken en/of onder het auteursrecht vallende kunstwerken of (kantoor)gebouwen en mogen hierdoor niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Deze foto's mogen alleen worden gebruikt bij redactionele (nieuws)artikelen in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, tv-uitzendingen en websites.
Wilt u dit soort foto's wel gebruiken voor commerciële doeleinden, dan is er toestemming nodig van de auteursrechthebbende(n). In overleg wordt afgesproken of de fotograaf deze toestemming voor u regelt of dat u dit zelf dient te regelen.* Fotograaf Jeroen Jansen is lid van de NVJ/NVF (JJFOTOGRAFIE.NL)